Dades de la web

Titular: AVANT VICMAR, SL.
Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 45 – 08850 GAVÀ (Barcelona)
CIF: B67286161

Condicions Generals d’utilizació

L’empresa Avantvicmar, SL (en endavant Avantvicmar) posa a disposició dels usuaris d’Internet aquest espai web (també anomenat portal) per a informar dels seus productes i serveis amb renovacions periòdiques de la informació.

Tot i així l’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat indefinida del funcionamient de l’espai web, dels seus serveis i els seus continguts. L’empresa no és responsable pels danys o perjuidicis de qualsevol naturalesa que puguin estar motivats per la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’espai web o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés als distints apartats del mateix.

Tota la documentació gràfica i textual inclosa en aquest espai web és merament orientativa, està sotmesa a possibles canvis i en cap cas aquesta informació es constitueix en document contractual.

Només en el cas que s’hagi obtingut expresa autorització específicament atorgada a l’efecte per part de l’empresa, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts de l’espai web pel mitjà que sigui.

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del portal.

L’espai web de Avantvicmar pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin vincles, directoris o eines de cerca, els quals permetin l’accés a altres pàgines web que són gestionades per tercers. L’empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del portal de Avantvicmar estan subjectes a drets de propietat industrial i intelectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web d’aquest portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni dóna cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expresa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, llevat dels drets de visualitzar i de realitzar còpies per a us personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauràn d’exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Mitjançant el present Avís Legal l’empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls hi puguin requerir amb ocasió de la suscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Llevat en els camps en que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa en el portal en cada moment (les dades faciltades només es faran servir per donar resposta als missatges enviats i no s’emmagatzemaran).

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expresa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Gavà.

Gavà a 26 de agost de 2021.